Diolch am ddangos diddordeb mewn gweithio gyda ni yn Hyfforddiant Torfaen. Yn anffodus, nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.

Os hoffech chi fod gyda'r cyntaf i glywed am swyddi newydd gyda Hyfforddiant Torfaen, mae'n well cysylltu â ni ar Twitter / Facebook a throi at y dudalen hon ar y wefan yn aml, gan mai dyma ble rydym yn cyhoeddi swyddi gwag newydd pan fyddant ar gael.

 

 

 

Ymunwch â’r Tîm

Rydym bob amser yn edrych am unigolion disglair o feddwl tebyg. Os ydych chi’n frwd dros hyfforddi ac yn mwynhau her, yna efallai mai dyma’r lle i chi.

Serch hynny, nid dim ond eich CV sy’n bwysig. Rydym eisiau pobl a fydd yn gweddu i’r tîm ac yna’n ychwanegu at ein diwylliant cyfeillgar, agored a gonest.

Top