Mae Prentisiaeth yn rhaglen seiliedig ar y gwaith a bydd yn caniatáu i ddysgwr neu weithiwr presennol weithio gyda chyflogwr wrth gael y cymwysterau angenrheidiol i wella eu rhagolygon gyrfa.

Manteision Prentisiaeth

  • Ennill cyflog a chael gwyliau gyda chyflog. Dim benthyciad myfyriwr na ffioedd hyfforddi..

  • Cael sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau yn y gweithle.
  • Rhagolygon gwych o ran gyrfa a swydd.
  • Hyfforddiant penodol i’r swydd o’r ansawdd gorau.
  • Mae mynd i gyflogaeth yn gynharach yn golygu bod llawer o botensial i chi symud ymlaen yn eich gyrfa yn gyflym.

  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

  • Mae gennych hawl i wneud cais am gerdyn Prentisiaeth yr NUS a fydd yn rhoi disgowntiau i chi mewn siopau ac arlein gyda llawer o’ch hoff frandiau.
  • Dysgu wrth wneud, a dysgu gan eraill yn eich diwydiant gyda’r potensial o gael gwell cymwysterau a symud ymlaen i addysg uwch.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod yn 16+, yn byw yng Nghymru ac wedi gadael addysg lawn-amser neu mewn cyfle cyflogaeth

Sut fedra i fynd ar Brentisiaeth?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol o ran pa leoliad neu gwrs sydd ei angen arnoch. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top