Hygyrchedd

Mae hygyrchedd gwefannau yn golygu gwneud gwefannau yn hawdd i bawb eu defnyddio, beth bynnag fo’u gallu, iaith, addysg neu dechnoleg.

Mae’r safle hwn wedi ei ddylunio i fod yn hygyrch i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr. Isod mae rhai o’r nodweddion a ddefnyddir drwy’r safle hwn.

Maint y Testun

Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn canfod bod y testun ar y sgrin yn haws i’w ddarllen trwy gynyddu’r maint. Medrwch ddal Ctrl ar eich allweddell a naill ai defnyddio olwyn y llygoden i sgrolio neu ddefnyddio’r allweddau - neu + i newid maint.

Ar beiriant Mac bydd angen i chi ddal Cmd ar eich allweddell a naill ai olwyn y llygoden i sgrolio neu’r allweddau - neu + i newid maint.

Allweddau Mynediad

Os ydych yn cael anhawster i ddefnyddio llygoden neu ddyfais debyg, rydym wedi gweithredu system allwedd mynediad safonol i’ch helpu chi i symud o gwmpas y safle.

Isod mae’r allweddau mynediad a ddefnyddir ar y safle hwn:

 • S - Sgipio gwe-lywio / Mynd i’r prif gynnwys
 • 1 - Tudalen Gartref
 • 2 - Newyddion
 • 3 - Map y Safle
 • 4 - Chwilio
 • 5 - A-Z o’r Gwasanaethau
 • 6 - Digwyddiadau i Ddod
 • 7 - Cwynion
 • 8 - Polisi Preifatrwydd
 • 9 - Cysylltwch â Ni
 • 0 - Manylion Allweddau Mynediad

Mae porwyr gwe gwahanol yn defnyddio allweddau mynediad mewn gwahanol ffyrdd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa borwr sydd gennych a pha allweddau sydd angen i chi eu gwasgu.

Allweddau Mynediad Porwyr

Mae’r tabl isod yn rhestru rhai o’r porwyr cyffredin a’r allweddau.

Porwr Gwe

Addasydd

Chrome

Alt ar Windows a Linux
Ctrl + Opt ar Mac

Firefox

Alt + ⇧ Shift ar Windows and Linux
Ctrl ar Mac (hyd at v14.0)
Ctrl + Opt ar Mac (v14.0.1 ac uwch)

Internet Explorer

Alt

Opera

⇧ Shift + Esc rhaid eu gwthio cyn yr allwedd mynediad

Safari 3

Ctrl ar Mac
Alt ar Windows

Safari 4 and higher

Ctrl + Opt ar Mac
Alt ar Windows

Os ydych chi’n cael anhawster gweld unrhyw gynnwys ar ein safle, gadewch i ni wybod trwy ebost.

Top