Mae hyfforddeiaethau ar gael i rai 16-19 oed ac yn canolbwyntio ar roi i chi’r sgiliau a’r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Maent yn ddelfrydol fel rhaglen Cyn-Prentisiaeth sy’n eich paratoi ar gyfer y gweithle. Bydd cyfnod byr o gyfranogiad rhagarweiniol yn asesu eich addasrwydd yn yr amgylchedd hyfforddi i sicrhau mai hynny sy’n iawn i chi.

Cyfranogiad Hyfforddeiaeth
Penderfynu pa yrfa y mae’r dysgwr ei heisiau a’u paratoi ar gyfer y gweithle – gall hyn fod yn unrhyw lwybr gyrfa. Profiad gwaith strwythuredig mewn meysydd sydd o ddiddordeb i’r dysgwr. Yn cynnwys cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol Lefel 1  Cyfatebol  TGAU Gradd D-G

 

Gweler isod y cymwysterau sydd ar gael i Hyfforddai gyda Hyfforddiant Torfaen. Fodd bynnag, rydym yn gweithio’n agos gyda darparwyr eraill i sicrhau bod modd symud ymlaen i lwybrau gyrfa eraill.

Mae’r rhain wedi eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropaidd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r cyrsiau, cysylltwch â ni i gael gwybodaeth fanylach.

Lefel 1
Gwaith Safle Swyddi Gwaith Coed – NVQ Lefel 1 Paratoi Bwyd a Choginio – QFC Lefel 1
Gwaith Mainc, Saerniaeth/Gwaith Coed – QFC Diploma Lefel 1 Warws a Storio – QFC Lefel 1
Gweinyddiaeth Busnes – QFC Lefel 1 Gwasanaethau Cwsmeriaid – QFC Lefel 1
 Gwasanaethau Lletygarwch – QFC Lefel 1 Sgiliau Manwerthu – QFC Lefel 1

 

Manteision Hyfforddeiaeth

  • Telir lwfans hyfforddi wythnosol i chi trwy gydol y rhaglen.
  • Gellir hawlio costau teithio.
  • Hyfforddiant sgiliau hanfodol ar gael – llythrennedd, rhifedd a llythrennedd ddigidol
  • Adeiladwch eich CV gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol a gwella eich rhagolygon at y dyfodol.
  • Pan fyddwch wedi cwblhau, cewch gyfle i fynd ymlaen i ddysgu ymhellach, megis Prentisiaeth.
  • Mae gennych hawl i wneud cais am gerdyn Prentisiaeth yr NUS a fydd yn rhoi disgowntiau i chi mewn siopau ac arlein gyda llawer o’ch hoff frandiau.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau blaenorol ond rhaid i chi fod rhwng 16-19 oed.

Sut fedraf fynd ar Hyfforddeiaeth?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol o ran pa leoliad neu gwrs sydd ei angen arnoch. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

 

Top