Pam Hyfforddiant Torfaen ?

Os ydy Hyfforddiant Torfaen yn newydd i chi, efallai na fyddwch chi’n gwybod ein bod ni’n un o’r Darparwyr Hyfforddiant mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru ac wedi bod ers ein sefydlu yn 1990.

Trwy rwydwaith o gyflogwyr cenedlaethol a lleol a thrwy ein tîm proffesiynol, ymrwymedig, mae Hyfforddiant Torfaen wedi llwyddo i helpu miloedd o bobl i gyrraedd eu nod a’u hamcanion mewn gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i’ch gyrfa felly os ydych chi am lwyddo, ffoniwch ni, mae ein staff cyfeillgar yma i roi cyngor i chi.

Darllenwch Fwy

Gwnewch gais Ar-lein

Dechreuwch ar eich taith dysgu heddiw!

Ydych chi’n barod i wneud gwahaniaeth i’ch cyfleoedd mewn gyrfa a chymryd y camau cyntaf at wella’ch hun ? Yna, llenwch eich manylion gyferbyn a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. 

 

Dysgwch Fwy
 

Ein Llwyddiannau

Isod mae blas ar yr hyn mae rhai o’n dysgwyr wedi cyflawni

Drysau’n agor i Mercedes 

Dechrau gwych i Brentisiaeth a Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes.

Paratoi at Reolaeth

Mae Tracey’n mynd yn ôl i ddysgu ac yn ymuno â Rheolaeth Lefel 5 yr ILM.

Mae Dysgu yn y Gwaith yn rhoi Callum ar ben ffordd wrth iddo gwblhau Gradd Sylfaen mewn Gweinyddiaeth a Rheolaeth Pensiynau

Sam Mills yn llwyddo’n rhwydd Lefel 4 Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth gyda Hyfforddiant Torfaen

Darllenwch Fwy

Latest News

Y Newyddion Diweddaraf

Freight Logistics Solutions yn cyrraedd rownd derfynol

Mae FLS yn rownd derfynol swyddogol yng Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2018......

Read More

Y Newyddion Diweddaraf

Yr hyfforddeiaeth a drawsnewidiodd gyrfa Demi

O hyfforddai i ferch busnes!...

Read More

Y Newyddion Diweddaraf

Pum reswm dros uwchsgilio’ch gweithlu gyda Phrentisiaethau

Pum reswm dros uwchsgilio’ch gweithlu gyda Phrentisiaethau...

Read More

Y Newyddion Diweddaraf

Mae dyfodol disglair i Callum

Dysgu yn y Gwaith yn rhoi Callum ar ben ffordd......

Read More
Top