Mae Prif Swyddfa Hyfforddiant Torfaen ar Ystâd Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân ac yno mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n digwydd. 

 

Mae’r ddau leoliad yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi achrededig a mewnol yn ein hystafelloedd hyfforddi â chyfarpar llawn, a chan ddefnyddio’r dechnoleg TG diweddaraf.

Mae ein hyfforddwyr a’n haseswyr yn bobl broffesiynol cymwysedig iawn gyda nifer o flynyddoedd o brofiad o gyflwyno cyrsiau ar draws amrywiaeth o sectorau. Gan ddefnyddio dulliau rhyngweithiol o ddysgu, enghreifftiau diweddar a thechnegau arloesol i fwyhau’r profiad o ddysgu, mae gan Hyfforddiant Torfaen  bopeth sydd angen arnoch chi i wynebu heriau gyrfa a busnes y dyfodol.

Mae cyflogwyr yn cael cynnig cyfle delfrydol i ddatblygu sgiliau eu staff a gall Hyfforddiant Torfaen ddatblygu cynllun wedi’i deilwra at eich sefydliad neu dimau. Gan weithio’n uniongyrchol â chi i ddelio ag anghenion dysgu unigol, gallwch fod yn hyderus fod hyfforddiant at eich gofynion penodol.

Hyfforddiant Torfaen
Uned 25,
Ystâd Ddiwydiannol Springvale,
Cwmbrân,
Torfaen, NP44 5BA

Find out more
Top