Mae Prif Swyddfa Hyfforddiant Torfaen ar Ystâd Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân ac yno mae’r rhan fwyaf o gyrsiau’n digwydd. Serch hynny mae yna safle arall sy’n agos ac sy’n gymwys i gyflenwi dysgu at y safonau uchaf – y Life Station yn Nhrefethin.

 

Mae’r ddau leoliad yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi achrededig a mewnol yn ein hystafelloedd hyfforddi â chyfarpar llawn, a chan ddefnyddio’r dechnoleg TG diweddaraf.

Mae ein hyfforddwyr a’n haseswyr yn bobl broffesiynol cymwysedig iawn gyda nifer o flynyddoedd o brofiad o gyflwyno cyrsiau ar draws amrywiaeth o sectorau. Gan ddefnyddio dulliau rhyngweithiol o ddysgu, enghreifftiau diweddar a thechnegau arloesol i fwyhau’r profiad o ddysgu, mae gan Hyfforddiant Torfaen  bopeth sydd angen arnoch chi i wynebu heriau gyrfa a busnes y dyfodol.

Mae cyflogwyr yn cael cynnig cyfle delfrydol i ddatblygu sgiliau eu staff a gall Hyfforddiant Torfaen ddatblygu cynllun wedi’i deilwra at eich sefydliad neu dimau. Gan weithio’n uniongyrchol â chi i ddelio ag anghenion dysgu unigol, gallwch fod yn hyderus fod hyfforddiant at eich gofynion penodol.

Hyfforddiant Torfaen
Uned 25,
Ystâd Ddiwydiannol Springvale,
Cwmbrân,
Torfaen, NP44 5BA

Find out more

Life Station
Heol Folly, Trefethin,
Pont-y-pŵl,
NP4 8JD

Find out more
Top