Ydych chi’n barod i gymryd y camau cyntaf at yrfa, gwella’ch hunan a dysgu sgiliau newydd a gwella’ch cyfle am waith ar yr un pryd, yna dyma’r lle i chi.

Mae ein staff ymroddedig wrth law i gynghori, hyfforddi a datblygu unigolion trwy gydol eu cyfnod yn dysgu. Mae yna amrywiaeth eang o raglenni hyfforddiant a chyfleoedd am waith ar gael a fydd yn eich helpu i wireddu eich uchelgeisiau gyrfaol, a dysgu wrth weithio ac ennill cyflog ar yr un pryd.

Rydym yn awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol i fywydau pobl, felly os ydych chi eisiau Hyfforddeiaeth, Prentisiaeth neu Brentisiaeth Uwch rydym wrth law i ddangos y ffordd i chi.

Ymgysylltiad Hyfforddeiaeth Prentisiaeth Sylfaen Prentisiaeth Prentisiaeth Uwch
Paratoi ar gyfer sgiliau uwch
Lefel 1CyfwerthTGAU Gradd D-G Lefel 2CyfatebolTGAU Gradd A-C Lefel 3CyfatebolLefel AS / A Lefel 4CyfatebolHNC a Lefel 5
CyfatebolGradd Sylfaen

 

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol yngl┼Ěn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top