Mae Hyfforddiant Torfaen yn cynnig rhai cyrsiau ar sail fasnachol. Gellir cyflenwi’r cymwysterau hyn yn un o’n Canolfannau Hyfforddi pwrpasol neu, os ydych mewn swydd, yn eich lleoliad gwaith, pa bynnag un sydd orau gennych. 

Isod mae’r cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cwrs Masnachol Dyfarniad Corff Dyfarnu
Iechyd a Diogelwch Lefel 2 Y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus (RSPH)
Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2 Y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus (RSPH)
Cynllun Tystysgrifo Sgiliau Adeiladu (CSCS) CSCS Prawf Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd
Trwydded Cerbydau Hur Preifat a Hacni CBST Prawf Gwybodaeth Cwrs Deuol

 

Manteision Cwrs Masnachol

  • Gwella eich potensial i ennill.
  • Cael sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau yn y gweithle.
  • Gwell rhagolygon o ran gyrfa.
  • Dysgu mwy am bwnc sydd o ddiddordeb i chi.
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.
  • Mae gennych hawl i wneud cais am gerdyn Prentisiaeth yr NUS a fydd yn rhoi disgowntiau i chi mewn siopau ac arlein gyda llawer o’ch hoff frandiau.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cyrsiau hyn

Sut medraf gofrestru ar Gwrs Masnachol?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol o ran pa leoliad neu gwrs sydd ei angen arnoch. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top