Creu gweithlu o ansawdd

Wedi eu dylunio’n benodol ar gyfer eich anghenion busnes, rhaglenni hyfforddiant mewn gwaith yw ein Prentisiaethau a fydd yn sicrhau bod eich gweithlu’n ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol

Prentisiaeth Sylfaen Prentisiaeth Prentisiaeth Uwch Prentisiaeth Uwch
Lefel 2 Cyfwerth TGAU Gradd A - C Lefel 3CyfwerthAS / A Level
Lefel 4CyfwerthTGU
Lefel 5 Cyfwerth Gradd Sylfaen

 

Gwelwch isod y cymwysterau sydd ar gael i Brentis yn eich sefydliad.

Os oes gyda chi ddiddordeb yn unrhyw un o’r cyrsiau ar gyfer eich gweithwyr, cysylltwch â ni am wybodaeth fwy manwl. 

 

Prentisiaethau Sylfaen
Arwain Tîm ILM – QFC Lefel 2 Busnes a Gweinyddiaeth – QFC lefel 2
Manwerthu – QFC Lefel 2   Warysau – QFC Lefel 2
Iechyd a Gofal Cymdeithasol – QFC Lefel 2 Gwasanaethau Cwsmeriaid – QFC lefel 2
Gwasanaethau Cyfleusterau – QFC Diploma Lefel 2 Defnyddwyr TG – QFC lefel 2
Gofal, Chwarae, Dsgu a datblygu Plant - QCF Lefel 2  

 

Prentisiaethau
Gofal, Chwarae, Dsgu a datblygu Plant - QCF Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – QFC Diploma Lefel 3
Gwasanaethau Cwsmeriaid – Lefel 3 Rheolaeth – Diploma Lefel 3
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd – QFC Diploma Lefel 3  Gweinyddiaeth Busnes – QFC Diploma Lefel 3

 

 Prentisiaethau Uwch
Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd – QFC Diploma Lefel 4  Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol – QFC Diploma Lefel 5
Rheolaeth ILM – Diploma Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol – QFC Lefel 5
Gweinyddiaeth Busnes - Diploma QCF Lefel 4 Rheoli ILM - Diploma Lefel 5

Anghenion Mynediad

Rhaid i chi fod yn 16 oed a throsodd, yn byw yng Nghymru a bod wedi gadael addysg llawn amser neu mewn cyfle gwaith

Sut alla’ i recriwtio Prentis?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol yngl┼Ěn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top