Eich gweithwyr yw eich ased pwysicaf

Trefnir ein cyrsiau hyfforddi i gwrdd ag anghenion penodol cyflogwyr ac rydym yn sicrhau bod eu cyflwyno yn iawn ar gyfer eich busnes.

Rydym yn gwybod mai eich gweithlu yw eich ased pwysicaf ac felly rydym wedi datblygu rhaglen o gyrsiau sy’n anelu at annog datblygiad proffesiynol parhaus a sicrhau bod safonau uchel a thwf busnes yn cael eu cynnal yn eich busnes.

Gwelwch isod y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cwrs Masnachol Dyfarniad Corff Dyfarnu
Iechyd a Diogelwch Lefel 2 Y Gymdeithas Frenhinol dros Iechyd Cyhoeddus (RSPH)
Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2 Y Gymdeithas Frenhinol dros Iechyd Cyhoeddus (RSPH)
Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) CSCS Prawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd
Trwydded Hurio Preifat a Cherbyd Hacni CBST
Prawf Gwybodaeth Cwrs Deuol

 

Manteision Cwrs Masnachol

  • Gall cyrsiau gael eu cyflwyno yn un o’n canolfannau hyfforddi neu yn lleoliad eich busnes.

  • Enillwch sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau yn y gweithle.
  • Yn cynnal a datblygu gweithlu â sgiliau.

  • Cynyddu’r gallu i gadw staff.

  • Cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.
  • Creu cyfleoedd i staff presennol i ddatblygu o fewn y sefydliad.

  • Caniatáu i staff i symud at y lefel cymwysterau nesaf..

Anghenion Mynediad

Dim anghenion mynediad ar gyfer y cyrsiau yma

Sut alla’ i ymuno â Chwrs Masnachol?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol yngl┼Ěn â pha gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top