Hyfforddiant o ansawdd i’ch gweithlu

Mae ein tîm medrus o hyfforddwyr ac aseswyr wedi bod yn cyflwyno dulliau cyffrous ac arloesol o ddysgu ers 1990 ar draws ystod eang o sectorau galwedigaethol. Gall ein rhaglenni hyfforddiant gan gynnwys Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau gael eu haddasu i anghenion eich busnes er mwyn amharu cyn lleied â phosibl, ac felly gwella’r profiad o ddysgu i chi a’ch cyflogeion.

Yn Hyfforddiant Torfaen rydym wedi gweithio gyda thrawstoriad o gyflogwyr gan gynnwys Heddlu Gwent, y GIG, Cynghorau Casnewydd a Sir Fynwy, Age Concern, Carlisle Brake Products, SRS, Bron Afon a llawer mwy. Dyna pam yr ydym mor hyderus y bydd ein hyfforddiant â’n profiad dysgu, sy’n cael eu cyflenwi gan arbenigwyr yn cwrdd â’ch gofynion.

Benefits of Employing an Apprentice

You will be surprised what an apprentice can do for your organisation.

Read more

Higher Apprenticeship

Learning  journey takes Rebecca to the Apprenticeship Awards Cymru 2017 final.

Read more

Preparation For Management

Tracy gets back into education with Torfaen Training which also benefits her organisation, Age Connects. 

Read more

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol yngl┼Ěn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top