Hyfforddiant o ansawdd i’ch gweithlu

Mae ein tîm medrus o hyfforddwyr ac aseswyr wedi bod yn cyflwyno dulliau cyffrous ac arloesol o ddysgu ers 1990 ar draws ystod eang o sectorau galwedigaethol. Gall ein rhaglenni hyfforddiant gan gynnwys Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau gael eu haddasu i anghenion eich busnes er mwyn amharu cyn lleied â phosibl, ac felly gwella’r profiad o ddysgu i chi a’ch cyflogeion.

Yn Hyfforddiant Torfaen rydym wedi gweithio gyda thrawstoriad o gyflogwyr gan gynnwys Heddlu Gwent, y GIG, Cynghorau Casnewydd a Sir Fynwy, Age Concern, Carlisle Brake Products, SRS, Bron Afon a llawer mwy. Dyna pam yr ydym mor hyderus y bydd ein hyfforddiant â’n profiad dysgu, sy’n cael eu cyflenwi gan arbenigwyr yn cwrdd â’ch gofynion.

Os oes gyda chi ddiddordeb yn unrhyw un o’r cyrsiau yma, cysylltwch â ni am wybodaeth fwy manwl.

 

Lefel 1
 Gwaith Safle Swyddi Gwaith Coed - CGC Lefel 1 Paratoi Bwyd a Choginio - FfCCh Lefel 1
Gwaith Mainc, Gwaith Saer/Saernïaeth – Diploma FfCCh Lefel 1 Warws a Storio - FfCCh Lefel 1
Gweinyddiaeth Fusnes - FfCCh Lefel 1 Gwasanaethau Cwsmeriaid - FfCCh Lefel 1
Gwasanaethau Lletygarwch - FfCCh Lefel 1 Sgiliau Manwerthu - FfCCh Lefel 1

 

Prentisiaethau Sylfaen
Busnes a Gweinyddiaeth - FfCCh Lefel 1 Busnes a Gweinyddiaeth - FfCCh Lefel 2
Arwain Tîm ILM - FfCCh Lefel 2 Gwaith Coed Gwaith Saer ar Safle - FfCCh Lefel 2
Cefnogi Dysgu mewn Ysgolion - Diploma FfCCh Lefel 2  Gwasanaethau Cwsmeriaid - FfCCh Lefel 2
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - FfCCh Lefel 2 Ffenestriad - FfCCh Diploma Lefel 2 
Gofal Plant - Diploma Lefel 2 Gwasanaethau Cyfleusterau - Diploma FfCCh Lefel 2
Gwaith Coed a Saernïaeth - FfCCh Lefel 2  Manwerthu - FfCCh Lefel 2 
Mewnluniau Gosod - NVQ Lefel 2 Warysu - FfCCh Lefel 2
Gweithgynhyrchu - FfCCh Lefel 2   Defnyddwyr TG - FfCCh Lefel 2
Gwaith Chwarae - FfCCh Lefel 2    

 

Prentisiaethau
Gofal Plant a & Datblygu Dysgu - Lefel 3  Iechyd a Gofal Cymdeithasol - FfCCh Diploma Lefel 3
Gwasanaethau Cwsmeriaid - Lefel 3 Rheolaeth - Diploma Lefel 3
Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau - FfCCh Diploma Lefel 3  Gweinyddiaeth Busnes - FfCCh Diploma Lefel 3
Gwaith Chwarae - FfCCh Diploma Lefel 3  

 

 Higher Apprenticeships
Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau - FFCCH Diploma Lefel 4  Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Diploma FfCCh Lefel 5
Rheolaeth ILM - Diploma Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol - FfCCh Lefel 5

 

 

Benefits of Employing an Apprentice

You will be surprised what an apprentice can do for your organisation.

Read more

Higher Apprenticeship

Learning  journey takes Rebecca to the Apprenticeship Awards Cymru 2017 final.

Read more

Preparation For Management

Tracy gets back into education with Torfaen Training which also benefits her organisation, Age Connects. 

Read more

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top