Storio – Warws

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi cydnabyddiaeth o’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn neu ddatblygu gyrfa mewn gwaith warws, gan gynnwys gweithio offer ac iechyd yn y gwaith, prosesu archebion ac anfon nwyddau.

Cynnwys y Cwrs

Iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Datblygu perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg.

Cynnal glendid offer mewn gweithrediadau logisteg.

Cadw stoc ar y lefelau gofynnol mewn amgylchedd logisteg.

Symud neu drin nwyddau â llaw mewn cyfleusterau logisteg.

Lapio a phecynnu nwyddau mewn amgylchedd logisteg.

Defnyddio offer i symud nwyddau mewn amgylchedd logisteg.

Cael archebion at ei gilydd i’w hanfon mewn amgylchedd logisteg.

Didoli nwyddau a deunyddiau i’w hailgylchu neu eu gwaredu mewn amgylchedd logisteg.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth a galluoedd cyfun, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

  • Ymgeiswyr sydd eisiau gweithio neu sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y diwydiant warws ac eisiau symud eu gyrfa ymlaen.

  • Gweithwyr newydd i’r diwydiant warws a storio.

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth.

Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

1. Cyfranogiad

2. Lefel 1

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top