Torfaen Training

Safle Swyddi Coed – Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn helpu i’ch cyflwyno chi i weithio’n ddiogel a meithrin hyder gyda sgiliau crefftau adeiladu. Byddwch yn gweithio i safonau diwydiannol cydnabyddedig ac yn cael yr wybodaeth a’r sgiliau sylfaenol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn gwaith ar safle.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae’r manylion llawn ar gael o wneud cais.

Gosod deunyddiau gorffen
Torri, dodi a gosod elfennau adeiladwaith

Iechyd a diogelwch

Trin a storio deunyddiau ac elfennau adeiladu
Cymysgu deunyddiau adeiladu

Cyflwyniad i waith brics, saernïaeth, gwaith coed ac addurno

Mix construction materials
Introduction to brickwork, plastering, carpentry and decorating

(Change to Welsh Course Content)


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster gwybodaeth a galluoedd cyfun sy’n cael ei gyflwyno yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddiant unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Ymgeiswyr sydd eisiau gweithio ar y safle yn y diwydiant adeiladu.

Ymgeiswyr llwyddiannus i ddilyn gyrfa mewn sgiliau safle a pharhau i astudio ymhellach.

Gofynion Mynediad

Mae manylion llawn ar gael o wneud cais.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top