Rheolaeth ILM Lefel 4

Trosolwg

Mae Prentisiaeth Uwch Rheoli ILM Lefel 4 yn ddelfrydol i reolwyr sy’n symud i swydd rheolwr canol, sy’n cadw cyfrifoldeb am brosesau gweithredol ond sy’n bellach i ffwrdd o ddyletswyddau rheoli llinell beunyddiol. Mae’r cymhwyster yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i dderbyn cyfrifoldebau lefel uwch cynllunio a gweithredu newid. 

Cynnwys y Cwrs

ILM Lefel 4 NVQ Diploma mewn Rheoli.
ILM Lefel 4 Diploma mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli.

Rheoli datblygiad personol a phroffesiynol.
Arweinyddiaeth a rheoli.
Datblygu a gweithredu cynllun gweithredol.
Datblygu perthynas waith gyda rhanddeiliaid.


Llythrennedd Digidol Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 2
Cymhwyso Rhif Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 24 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cyflwynir y Diploma NVQ ym man gwaith y dysgwr ac mae’n gymhwyster seiliedig ar alluogrwydd.

Mae’r Diploma mewn Arweinyddiaeth a Rheoli angen diwrnod rhydd – unwaith y mis am 10 mis.

Delfrydol i

Dysgwyr sydd angen cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Rheolwyr Llinell Gyntaf

Caniatáu i ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i gymwysterau pellach

Rheolwyr Canol

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 4 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top