Perfformio Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Lefel 2

Trosolwg

Mae’r cymwysterau wedi eu cynllunio ar gyfer y rheiny sy’n cael eu cyflogi yn y sector gweithgynhyrchu. Prif amcan y cymhwyster yw cynnig cyfle i brofi gallu o berfformiad, gwybodaeth a dealltwriaeth ddiwydiannol, ac i adnabod gallu unigolion sy’n gweithio yn y sector.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn bydd y dysgwr yn cael y canlynol:
► Diploma CGC Lefel 2 Y Ddinas a’r Urddau mewn Perfformio Gweithrediadau Gweithgynhyrchu
► Tystysgrif Lefel 2 Y Ddinas a’r Urddau mewn Arferion Gweithgynhyrchu

Cynnwys y Cwrs

Bydd unedau gorfodol y cwrs yma’n cynnwys:

Cydymffurfio â rheoliadau statudol a gofynion diogelwch sefydliadol.

Mae opsiynau eraill yn cynnwys hybu perthnasau gwaith effeithiol neu gyfrannu at waith tîm effeithiol.

Mae yna ddewis o Unedau Cefnogol ac Unedau sy’n Benodol at Swyddi. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Mae’r ddau gymhwyster unigol yn gymwysterau ar sail gwybodaeth a gallu sy’n cael eu cyflwyno’n bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae Swyddog Hyfforddiant Unigol yn cael ei bennu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn trefnu ymweliadau’n fisol.   

Delfrydol i

Dysgwyr sy’n ymwneud â gwahanol sectorau yn y diwydiant gweithgynhyrchu sydd am gael eu galluoedd wedi eu hasesu at ddibenion tystysgrif.

Cyflogai newydd sydd wedi mynd trwy beth hyfforddiant ac sydd nawr yn cael profiad yn y diwydiant ac am ddangos eu galluoedd at ddibenion asesu.

Dysgwyr yn y sectorau sydd angen dealltwriaeth creiddiol o arferion yn y diwydiant.

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 sy’n cael ei hariannu rhaid i ymgeiswyr:
Fod mewn gwaith gyda chytundeb ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos am gyflog sydd yr un faint â neu’n fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rhaid i’r swydd fod yn addas i’r dysgwr allu dangos gallu galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top