Paratoi Bwyd a Choginio Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn delio gyda’r holl ddyletswyddau sylfaenol i fod yn gogydd, o gynnal lle gwaith diogel i baratoi a phobi eitemau bwyd; dysgir yr hanfodion i fyfyrwyr ynglŷn ag arlwyo ac maent yn cael eu hasesu drwy gydol eu hastudiaethau.

Mae’r cwrs ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn gweithio yn y maes lletygarwch a’r diwydiant arlwyo ac mae’r cymhwyster wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau ymarferol a dealltwriaeth o’r diwydiant lletygarwch ac arlwyo.

Cynnwys y Cwrs

Cynnal amgylchedd gwaith diogel, hylan a sicr.

Cyfrannu at waith tîm effeithiol.

Cynnal diogelwch bwyd wrth storio, paratoi a choginio bwyd.

Paratoi llysiau.

Coginio llysiau.

Paratoi a choginio cig a dofednod.

Paratoi a choginio pasta.

Paratoi a choginio reis.

Coginio a gorffen cynhyrchion bara a thoes syml.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth a galluoedd cyfun, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

  • Ymgeiswyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant lletygarwch
  • Ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn gyrfa mewn lletygarwch a pharhau i astudio ymhellach

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth.

Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

1. Cyfranogiad

2. Lefel 1

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top