Manwerthu Lefel 2

Trosolwg

Ar gyfer dysgwyr sydd eisiau datblygu gyrfa yn y maes manwerthu, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen o wybodaeth hanfodol i chi ddod yn llwyddiannus yn y diwydiant.
Byddwch yn dysgu yn y  swydd a thrwy gysgodi eich cydweithwyr, ynghyd â gweithio’n annibynnol. O ben i ben, byddwch yn datblygu sgiliau arwyddocaol a chael hyder arwyddocaol yn yr amgylchedd manwerthu.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn bydd y dysgwr wedi cyflawni’r canlynol:
► Tystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Gildiau mewn Sgiliau Manwerthu

► Tystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Gildiau mewn Gwybodaeth Fanwerthu

Cynnwys y Cwrs

Prif bynciau a ddysgir ar y cwrse
Dysgu sut i weithio’n gynhyrchiol o fewn tîm.
Cynorthwyo gydag ymholiadau cwsmeriaid, archebion a nwyddau a ddychwelir.

Prosesu taliadau a cheisiadau am gredyd.

Adeiladu a threfnu arddangosfeydd i ddenu cwsmeriaid.

Gwirio ac archwilio stoc a llechresi.

Trefnu rhaglenni i yrru’r tîm tuag at gyflawni amcanion


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Expected Duration: 18 months
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Cynorthwywyr Gwerthu

Cynorthwywyr Stocio

Cynorthwywyd Manwerthu

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top