Manwerthu Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn yn addas i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y diwydiant manwerthu. Byddwch yn dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer symud ymlaen yn eich gyrfa neu gael swydd yn y sector manwerthu.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys holl agweddau manwerthu e.e. chwaraeon, pobi, canolfannau garddio, siopau stryd fawr, ffasiwn ac ati.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth a galluoedd cyfun, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

  • Ymgeiswyr sy’n gweithio mewn amgylchedd manwerthu sydd eisiau gwella eu rhagolygon gyrfa
  • Ymgeiswyr llwyddiannus i ddilyn gyrfa mewn gwasanaethau cwsmeriaid/manwerthu a pharhau i astudio ymhellach

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth.

Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

1. Cyfranogiad

2. Lefel 1

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top