Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen i weithio gydag oedolion mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys cefnogi unigolion gyda’u gofal corfforol ac emosiynol, anghenion byw dyddiol a gweithdrefnau gofal iechyd. 

Cynnwys y Cwrs

Bydd unedau gorfodol y cwrs yn cynnwys: 

Diogelu ac amddiffyn. 
Rôl y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol. 
Cyflwyniad i gyfathrebu mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant / pobl ifanc.
Iechyd a Diogelwch.
Cydraddoldeb a chynhwysiant.
Dyletswydd Gofal.
Dulliau sy’n cael eu gweithredu ar sail personau.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster ar sail gwybodaeth a gallu sy’n cael ei gyflwyno’n bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae Swyddog Hyfforddiant Unigol yn cael ei bennu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn trefnu ymweliadau’n fisol.

Delfrydol i

Gweithwyr Gofal

Cynorthwyydd Gofal

Gweithwyr Allweddol

Cynorthwywyr Personol

Pawb sydd am weithio neu sydd yn gweithio mewn rôl gyda goruchwyliaeth gydag oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Caniatáu i ymgeiswyr llwyddiannus i ddilyn gyrfa mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a pharhau i astudio ymhellach

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Gweithwyr Cefnogol

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 sy’n cael ei hariannu rhaid i ymgeiswyr:
Fod mewn gwaith gyda chytundeb ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos am gyflog sydd yr un faint â neu’n fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rhaid i’r swydd fod yn addas i’r dysgwr allu dangos gallu galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top