Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau Lefel 4

Trosolwg

Yng Nghymru, mae nifer cynyddol o fudiadau yn rhoi gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad ar feysydd arbenigol megis cyngor ar yrfaoedd neu gyflogadwyedd a gwasanaethau cymorth.
Mae’r cwrs Lefel 4 hwn yn ddelfrydol i unigolion y mae eu swydd yn cynnwys gweithio gyda chleientiaid i ddarparu gwybodaeth a chymorth, cynorthwyo unigolion i ddelio â rhwystrau a gwneud dewisiadau gwybodus.

Cynnwys y Cwrs

Gofynion Ymarfer Proffesiynol a Deddfwriaeth ar gyfer Gwasanaethau Cyngor, Canllawiau a Chyflogaeth yng Nghymru.

Rheoli Cyfathrebu yn y Gwaith.

Datblygu a gwerthuso cynlluniau gweithredol ar gyfer eich maes cyfrifoldeb chi.

IAG: Gwasanaethau Cysylltiedig â Chyflogaeth


Application of Number Level 2
Llythrennedd Digidol Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 3
Hyd Disgwyliedig: 24 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Uwch Hyfforddwyr Swydd

Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr

Swyddogion Ymgysylltiad Cyflogwyr

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 4 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf Cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top