Torfaen Training

Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau Lefel 3

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei fwriadu ar gyfer swyddi mewn cyfundrefnau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid, dosbarthu gwybodaeth, cyngor, hyfforddi a lefel o arweiniad.

Bydd ymgeiswyr yn gweithio gyda gwybodaeth sy’n aml wedi ei dehongli gan eraill, fel rheol yn gweithio o fewn canllawiau clir.

Cynnwys y Cwrs

Gofynion ymarfer a deddfwriaethol proffesiynol ar gyfer gwasanaethau cynghori, canllawiau a chyflogaeth yng Nghymru.
IAG: Sefydlu cyfathrebiad gyda chleientiaid

IAG: Rheoli baich achosion personol

Rheoli datblygiad proffesiynol eich hun o fewn cyfundrefn

Cefnogi cleientiaid i ddefnyddio’r gwasanaeth cyngor a chanllawiau


Llythrennedd Digidol Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 2
Cymhwyso Rhif Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Swyddog Cymorth Teulu

Swyddog Ymgysylltiad Cyflogwr

Swyddog Cysylltiadau Cwsmeriaid

Hyfforddwr Swydd

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 3 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top