Gweinyddiaeth Fusnes Lefel 3

Trosolwg

Fel prentisiaeth uwch, mae gweinyddiaeth fusnes lefel 3 wedi ei bwriadu i helpu’r sawl sydd mewn rolau gweinyddol i wella eu sgiliau a datblygu eu gyrfaoedd. Ar ôl dilyniant naturiol o lefel 2, mae’r rhaglen yn caniatáu i chi adeiladu ar y sgiliau a gawsoch yn flaenorol, gydag arweiniad gan eich cydweithwyr, hyfforddiant manwl, cysgodi yn y gwaith a sesiynau un i un.

Cynnwys y Cwrs

Cyfathrebu mewn amgylchfyd busnes.
Egwyddorion cyfathrebu a gwybodaeth fusnes.
Egwyddorion gweinyddiaeth.
Egwyddorion busnes.
Rheoli datblygiad personol a phroffesiynol.


Llythrennedd Digidol Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 2
Cymhwyso Rhif Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Gweinyddwyr

Rheolwyr

Cynorthwywyr Personol

Arweinwyr Tîm

Derbynyddion

Goruchwylwyr Swyddfa

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 3 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top