Gweinyddiaeth Busnes Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer y sawl sydd eisiau cychwyn gyrfa mewn gweinyddiaeth swyddfa gyda chymhwyster Busnes a Gweinyddiaeth.

Dysgu hanfodion cadw swyddfa i redeg trwy ddelio â’r ffôn a’r post, creu dogfennau busnes a chroesawu ymwelwyr. Medrwch hefyd ddewis unedau sy’n delio â datblygiad personol a chymdeithasol neu weinyddiaeth busnes.

Bydd angen profiad gwaith arnoch neu fod yn gweithio yn y diwydiant eisoes. Nid oes angen cymwysterau o flaen llaw.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn, bydd y dysgwyr yn cael y canlynol:
► Tystysgrif NVQ mewn Busnes a Gweinyddiaeth

Cynnwys y Cwrs

Rheoli systemau dyddiadur.

Derbyn ymwelwyr mewn amgylchedd busnes.

Creu dogfennau busnes.

Casglu a storio gwybodaeth.

Gwneud a derbyn galwadau.

Gweithio mewn gweinyddiaeth fusnes.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cymhwyster yn seiliedig ar wybodaeth a galluoedd, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

Weinyddwyr Swyddfa

Swyddogion Swyddfa Iau

Swyddogion Cymorth Busnes

Derbynyddion

Ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn gyrfa mewn Gweinyddiaeth Busnes a pharhau i astudio ymhellach.

 

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth. Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top