Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y sawl sydd eisiau gweithio yn y diwydiant lletygarwch. Mae tystysgrif mewn lletygarwch ar gyfer unrhyw un sy’n newydd i’r math hwn o waith. Efallai nad oes gennych brofiad, neu efallai eich bod yn yr ysgol neu’r coleg, ond mae’r rhaglen hon yn cynnig dealltwriaeth a gwybodaeth ymarferol o’r diwydiant i chi.

Bydd angen i fod â mynediad at brofiad gwaith neu’n gweithio yn y diwydiant eisoes. Nid oes angen cymwysterau o flaen llaw arnoch.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r cwrs yn delio gyda llety, swyddi cyfarch, bwyd a diod a chipolwg cyffredinol ar letygarwch.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth a galluoedd cyfun, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

  • Ymgeiswyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant lletygarwch
  • Ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn gyrfa mewn lletygarwch a pharhau i astudio ymhellach

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth.

Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

1. Cyfranogiad

2. Lefel 1

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top