Gwasanaethau Cyfleusterau Lefel 2

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer Gweithwyr Gwasanaethau Cyfleusterau y mae eu dyletswyddau yn cynnwys diogelu safle, trefnu ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau, cynorthwyo gyda glanhau a threfniadau argyfwng a gadael safle.

Yn addas i ddysgwyr sydd eisiau dysgu a chael dealltwriaeth eang o’r diwydiant cyfleusterau a gwasanaethau.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn, bydd y dysgwr yn cyflawni’r canlynol:
► Tystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Gildiau mewn gwasanaethau Cyfleusterau

► Tystysgrif Lefel 2 y Ddinas a’r Gildiau mewn Egwyddorion Gwasanaethau Cyfleusterau

Cynnwys y Cwrs

Caniatáu i ddysgwyr ddeall, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu gynnydd mewn gyrfa yn y sector cyfleusterau. Mae’n cynnwys pynciau megis:

Gwastraff arferol ac anarferol.

Gweithio’n ddiogel ar uchder.

Symud a chludo.

Diogelwch a sicrwydd.

Datblygu perthynas â chwsmeriaid.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Dysgwyr i ddatblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu gynnydd mewn gyrfa yn y sector cyfleusterau

Dysgwyr sydd eisiau dealltwriaeth ehangach o’r diwydiant cyfleusterau a gwasanaeth

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top