Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefel 2

Trosolwg

Mae Diploma Lefel 2 mewn gwasanaeth Cwsmeriaid (QCF) wedi ei dylunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn meysydd allweddol megis gwasanaeth cwsmeriaid, cyfathrebu, deall cwsmeriaid, mudiadau cyflogwyr a rheoli eich perfformiad a’ch datblygiad eich hun.

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei anelu at y sawl sydd eisoes yn gweithio mewn amrywiaeth eang o leoliadau cwsmer megis gwestai, banciau, canolfannau cyswllt, bwytai ac unedau manwerthu.

Bydd y dysgwr yn cael cymysgedd o sgiliau perthnasol, ymarferol a  gwybodaeth a fydd yn eu galluogi i ddilyn gyrfa mewn gwasanaeth cwsmeriaid a/neu astudio ymhellach.

Cynnwys y Cwrs

Mae mwyafrif y credyd yn y dystysgrif  hon (26 credyd) yn dod o unedau dewisol. Cynhwysir y gweddill 919 credyd) yn y 5 uned orfodol.

Cyflenwi Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Deall Cwsmeriaid.

Egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Deall mudiadau cyflogwyr.

Rheoli Perfformiad a Datblygiad Personol.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Ymgeiswyr yn gweithio o fewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid sydd eisiau gwella eu rhagolygon gyrfa.

Caniatáu i ymgeiswyr llwyddiannus ddilyn gyrfa mewn gwasanaeth cwsmeriaid a pharhau i astudio ymhellach.

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top