Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefel 1

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn yn addas i unrhyw un sydd eisiau gwella eu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid – pa bynnag ddiwydiant rydych yn gweithio ynddo. Efallai eich bod yn chwilio am eich swydd gyntaf, neu bod gennych eisoes brofiad o wasanaethau cwsmeriaid. Bydd y cymhwyster hwn yn helpu i wella eich rhagolygon gyrfa a dysgu i chi sgiliau a all arwain at well profiad cwsmer.

Cynnwys y Cwrs

Cynnal agwedd gadarnhaol a chyfeillgar tuag at gwsmeriaid ym mhob agwedd o’r swydd.

Adnabod a datrys ymholiadau, ceisiadau a phroblemau cwsmeriaid.

Cyfathrebu mewn iaith sy’n briodol.

Deall a glynu at y rheolau / rheoliadau gwasanaeth cwsmeriaid wrth ddelio gyda chwsmeriaid.


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth a galluoedd cyfun, a gyflwynir yn bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu ymweliadau misol.

Delfrydol i

  • Ymgeiswyr sy’n gweithio yn y maes gwasanaethau cwsmeriaid sydd eisiau gwella eu rhagolygon gyrfa.
  • Ymgeiswyr llwyddiannus i ddilyn gyrfa mewn gwasanaethau cwsmeriaid a pharhau i astudio ymhellach.

Gofynion Mynediad

Mae hyfforddiaethau ar gyfer pobl ifanc hyd at 19 oed, a’u bwriad yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen ar lefel uwch megis Addysg Bellach neu Brentisiaeth.

Mae gan y Rhaglen Hyfforddiaethau 2 lefel wahanol i sicrhau eich bod yn cael y cymorth a’r anogaeth sydd eu hangen i symud ymlaen.

1. Cyfranogiad

2. Lefel 1

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top