Gwaith Warws Lefel 2

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei anelu at unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y diwydiant warws a storio, neu sy’n cychwyn ar yrfa yn y maes hwn.

Ar ôl cwblhau, bydd y dystysgrif hon yn dangos bod y dysgwr wedi ei hyfforddi yn y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn yr amgylchedd hwn.

Cynnwys y Cwrs

Cynnwys y Cwrs

Lechyd, diogelwch a sicrwydd yn y gwaith.

Datblygu perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg.

Dewis nwyddau mewn gweithrediadau logisteg.

Lapio a phecynnu nwyddau,

Lleoli nwyddau mewn storfa.

Prosesu archebion cwsmeriaid.

Dodi archebion at ei gilydd i’w hanfon.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Rhai sy’n newydd i waith warws

Dysgwyr sydd angen cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Rhaid sy’n symud nwyddau a gweithio mewn gweithrediadau logisteg peiriannau

Unigolion sy’n prosesu archebion cwsmeriaid mewn gweithrediadau logisteg

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top