Torfaen Training

Gwaith Mainc, Saernïaeth a Gwaith Coed Lefel 1

Trosolwg

Mae’r rhaglen Lefel 1 yn cyflwyno’r dysgwr i sgiliau saernïaeth a gwaith coed. Mae’n caniatáu i ymgeiswyr ddysgu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu symud ymlaen yn eu gyrfa mewn saernïaeth neu waith coed. Mae wedi ei hanelu at ddysgwyr 16 a throsodd sy’n gweithio neu eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu ac arbenigo mewn gweithio â phren.

Cynnwys y Cwrs

Ymgymryd ag arferion diogel mewn adeiladu
Gwybodaeth, mesuriadau a chyfathrebu ag eraill
Dulliau adeiladu a thechnoleg adeiladu
Cynhyrchu uniadau gwaith coed sylfaenol

Cynnal a chadw a defnyddio celfi llaw saernïaeth a gwaith coed

Paratoi a defnyddio celfi pŵer saernïaeth a gwaith coed


Hyd disgwyliedig y Cwrs: 12 Mis
Achrededig
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Mae manylion llawn ar gael o wneud cais.

Gofynion Mynediad

Mae manylion llawn ar gael o wneud cais.

Delfrydol i

Ymgeiswyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu ac arbenigo mewn pren.

Ymgeiswyr llwyddiannus i ddilyn gyrfa mewn saernïaeth mainc a pharhau i astudio ymhellach.

Gofynion Mynediad

Mae manylion llawn ar gael o wneud cais.

Corff Dyfarnu

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top