Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Lefel 2

Trosolwg

Yng Nghymru a Gogledd Iwerddon bwriedir y cymhwyster yma i lywio ac asesu datblygiad gwybodaeth a sgiliau yn ymwneud â Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae’r cymhwyster yma’n cadarnhau gallu yn y meysydd ble mae hynny’n briodol.
Mae’r cymhwyster yn cwrdd â gofynion cofrestru a gofynion rheoleiddio yng Nghymru.
Yng Ngogledd Iwerddon mae cofrestru’n wirfoddol ac felly nid yw’n gysylltiedig â chymhwyster ac felly bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddangos eu bod yn cwrdd â’r lefel o allu sy’n angenrheidiol ar gyfer dibenion arolwg.

Cynnwys y Cwrs

Rhoi dealltwriaeth eang o’r sector plant a phobl ifanc gan gynnwys – lleoliadau gwaith, ymwybyddiaeth o ystod swyddi, sgiliau ymarferol a gwybodaeth.

Galluogi dysgwyr i wneud asesiad deallus o’u gallu yn y sector hwn.

Annog hyfforddiant galwedigaethol pellach neu gyflogaeth posibl yn y sector hwn.

Cyflwyno dysgwyr i ddisgyblaeth byd gwaith.

Caniatáu i ddysgwyr ddatblygu ac ymarfer sgiliau yn y sector hwn.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Llythrennedd Digidol Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster ar sail gwybodaeth a gallu sy’n cael ei gyflwyno’n bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae Swyddog Hyfforddiant Unigol yn cael ei bennu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn trefnu ymweliadau’n fisol.

Delfrydol i

Cynorthwyydd Meithrin

Cynorthwyydd Gofal Plant

Cynorthwyydd Meithrinfa

Cynorthwyydd Cylch Chwarae

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 sy’n cael ei hariannu rhaid i ymgeiswyr:
Fod mewn gwaith gyda chytundeb ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos am gyflog sydd yr un faint â neu’n fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rhaid i’r swydd fod yn addas i’r dysgwr allu dangos gallu galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top