Torfaen Training

Diploma mewn Rheoli Lefel 3

Trosolwg

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd eisiau cymryd y camau cyntaf i reolaeth linell ond mae hefyd yn addas i’r sawl sydd eisoes â pheth cyfrifoldeb rheoli. Trwy gydol y cymhwyster cyfun gwybodaeth a galluogrwydd byddwch yn meithrin a datblygu sgiliau newydd i wella eich gyrfa reoli. 

Cynnwys y Cwrs

Mae mwyafrif y credyd yn y dystysgrif hon (31 credyd) yn dod o unedau gorfodol. Cynhwysir y gweddill ( 24 credyd) yn yr unedau dewisol.

Rheoli datblygiad personol a phroffesiynol.
Rheoli perfformiad tîm.
Egwyddorion arwain a rheoli.
Egwyddorion rheoli pobl.
Egwyddorion busnes.


Llythrennedd Digidol Lefel 2
Cyfathrebu Lefel 2
Cymhwyso Rhif Lefel 2
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Y sawl sydd eisiau gyrfa mewn rheoli

Unigolion sydd eisiau ehangu a gwella eu sgiliau rheoli

Rhai sydd eisiau cael y gallu i lywodraethu a goruchwylio perfformiad y tîm i sicrhau cynhyrchedd

Rheolwyr newydd

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 3 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top