Defnyddwyr TG lefel 2

Trosolwg

Mae ein cymhwyster Lefel 2 ar gyfer Defnyddwyr  TG yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth y mae dysgwyr eu hangen ar gyfer gyrfa mewn TG.

Wedi eu dylunio i ddiwallu anghenion busnesau heddiw, mae’r cymwysterau ymarferol hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr gael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a symud i waith neu addysg bellach yn y sector TG.

Cynnwys y Cwrs

Mae unedau gorfodol y cwrs hwn yn delio â:

Gwella cynhyrchedd gan ddefnyddio TG

Deall potensial TG.
Datblygu effeithiolrwydd personol a thîm gan ddefnyddio TG.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Gweinyddwyr

Cynorthwywyr Personol

Dylunwyr Gwefannau

Cynorthwywyr Dysgu

Rhaid sydd angen cymhwyster cydnabyddedig mewn TG

Caniatáu i ymgeiswyr llwyddiannus ddilyn gyrfa mewn TG a symud ymlaen i gymwysterau pellach

Cynorthwywyr Cyfrifon

Cynorthwywyr Meddalwedd

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top