Cwrs Masnachol Ymwybyddiaeth Asbestos

Trosolwg

Rhaid i bob cyflogwr sicrhau fod unrhyw un a fydd o bosibl yn tarfu ar asbestos yn ystod eu gwaith arferol, neu sy’n goruchwylio’r cyflogeion hynny, yn derbyn y lefel gywir o wybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant fel y gallan nhw weithio’n ofalus ac yn alluog heb berygl i’w hunain neu i eraill.

Cynnwys y Cwrs

Nodweddion asbestos a’i effeithiau ar iechyd, gan gynnwys y perygl uwch o ddatblygu cancr yr ysgyfaint i weithwyr asbestos sy’n smygu.
Mathau, defnydd a’r tebygrwydd o asbestos a deunydd asbestos mewn adeiladau a pheiriannau.
Y gweithdrefnau cyffredinol i ddelio ag argyfwng e.e. rhyddhau llwch asbestos yn ddireol i’r gweithle. 
Sut i osgoi’r perygl o amlygu i asbestos.


Cynnwys y Cwrs

Arweinir gan diwtor.

Delfrydol i

Unrhyw un sy’n gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol, p’un ai trwy grefft neu’n llafurio, neu bobl sy’n gweithio ar adeiladau gan gynnwys ceblo ac unrhyw atgyweiriadau. 

Gofynion Mynediad

Dim.

Nodwch os gwelwch yn dda bod hwn yn gwrs nad sy’n achrededig ond bydd tystysgrif Hyfforddiant Torfaen/CBST yn cael ei chyflwyno wrth gwblhau.

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top