Cwrs Masnachol Trwydded Hurio Preifat a Cherbyd Hacnai

Trosolwg

Mae trwyddedau cerbyd hacnai a hurio preifat, sy’n cael eu hadnabod yn gyffredin fel trwyddedau ‘gyrwyr tacsi’, yn caniatáu i’r deiliad yrru cerbyd hacnai a/neu gerbyd hurio preifat trwyddedig ym Mlaenau Gwent, Torfaen neu Sir Fynwy. Rhoddir trwyddedau am dair blynedd ar y mwyaf fel arfer.

Cynnwys y Cwrs

Bydd angen i chi basio Prawf Gwybodaeth (ffi’n daladwy), sy’n cael ei reoli yng Nghanolfan Hyfforddiant Torfaen cyn y gellir gwneud cais am drwydded.  Awgrymir bod ymgeiswyr yn cysylltu â Hyfforddiant Torfaen ar 01633 875929 fel y gall pecyn adolygu gael ei ddanfon allan cyn y prawf.  Bydd rhaid wedyn cyflwyno tystiolaeth fod y prawf wedi ei gwblhau’n llwyddiannus i Dîm Trwyddedu’r Cyngor a fydd wedyn yn danfon pecyn cais.

Bydd rhaid i ymgeiswyr hefyd fynychu sesiwn hyfforddi ‘Diogelu Plant ac Oedolion Bregus’ yng nghanolfan Hyfforddiant Torfaen, cyn y gall cais am drwydded gael ei gyflwyno i’r Cyngor.


Cynnwys y Cwrs

Awgrymir bod ymgeiswyr yn cysylltu â Hyfforddiant Torfaen ar 01633 875929 fel y gall pecyn adolygu gael ei ddanfon allan cyn y prawf.

Delfrydol i

Pob gyrrwr cerbyd hacnai a hurio preifat.

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un sydd dros 18 oed wneud cais, ar yr amod eu bod wedi dal trwydded lawn gan y DVLA am o leiaf 12 mis.

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top