Cwrs Masnachol Iechyd a Diogelwch

Trosolwg

Bwriedir i’r cwrs roi gwybodaeth a dealltwriaeth o iechyd a diogelwch yn y gwaith i unigolion. Mae’r pwyslais ar wneud y cyflogai’n ddiogel iddo ef/ iddi hi ei hun, yn ddiogel i eraill ac â’r gallu i adnabod peryglon posibl.

Cynnwys y Cwrs

Rolau a chyfrifoldebau am iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle.
Sut mae’r asesiadau risg yn cyfrannu at iechyd a diogelwch.
Sut i adnabod a rheoli’r risgiau o beryglon cyffredin yn y gweithle.
Gweithdrefnau ar gyfer ymateb i ddamweiniau a digwyddiadau yn y gweithle.


Hyd Disgwyliedig: 1 Diwrnod
Achrededig
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Arweinir gan diwtor

Delfrydol i

  •  Y rheiny sydd angen dealltwriaeth well o iechyd a diogelwch yn y gweithle

Gofynion Mynediad

Dim

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top