Cwrs Masnachol Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Trosolwg

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo yn cynnwys egwyddorion sylfaenol diogelwch bwyd mewn amgylchedd arlwyo. Mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd hylendid, cyfrifoldebau cyfreithiol y sawl sy’n trin bwyd a’i rôl wrth fonitro gweithdrefnau diogelwch bwyd a sut i drin, paratoi a phrosesu bwyd yn ddiogel.

Cynnwys y Cwrs

Sut i gymryd cyfrifoldeb personol am ddiogelwch bwyd.
Pwysigrwydd cadw’n lân ac yn lanwaith.
Pwysigrwydd cadw’r mannau gweithio’n lân ac yn lanwaith.
Pwysigrwydd cadw bwyd yn ddiogel.


Hyd Disgwyliedig: 1 Diwrnod
Achrededig
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Arweinir gan diwtor

Asesiad

Arholiad 1 awr yn cynnwys 30 cwestiwn aml-ddewis.  Rhaid i chi gael o leiaf 20 allan o 30 i lwyddo.

 

Delfrydol i

Anelir y cymhwyster hwn at y rhai sy’n trin bwyd mewn arlwyo, sef unrhyw berson, mewn unrhyw fath o fusnes bwyd, sy’n trin bwyd. Gall y bwyd fod yn agored neu mewn pecyn ac mae’n cynnwys diodydd a rhew.

Gofynion Mynediad

Dim

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top