Torfaen Training

Cwrs Masnachol Deiliaid Trwydded Bersonol

Trosolwg

O dan Ddeddf Trwyddedu 2003 (Lloegr a Chymru) rhaid i unrhyw un sydd am werthu neu awdurdodi gwerthiant alcohol trwy fanwerthu ar eiddo trwyddedig ddal trwydded bersonol. Er mwyn cymhwyso ar gyfer trwydded bersonol, rhaid i’r ymgeisydd fod â chymhwyster trwyddedu rheoledig.

Cynnwys y Cwrs

Natur, amcan a chyfnod dilysrwydd trwydded bersonol.
Y broses gwneud cais a’r dyletswyddau wrth wneud cais am drwydded bersonol.
Dyletswyddau cyfreithiol deiliad trwydded bersonol.
Rolau, cyfrifoldebau a dyletswyddau awdurdodau trwyddedu.
Y gyfraith mewn perthynas â thrwyddedau eiddo.
Natur a chryfder alcohol a’r effaith ar y corff.


Darllen Cyn Cwrs
Hyd Disgwyliedig: 1 Diwrnod
Achrededig
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Arweinir gan diwtor

Mae llawlyfr yn cefnogi’r cwrs ac yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer yr arholiad. Mae angen darllen o flaen llaw. Bydd y llawlyfr yn cael ei ddanfon cyn dyddiad y cwrs.

Asesiad

Arholiad 60 munud aml-ddewis yn cynnwys 40 cwestiwn.

Rhaid i unigolion gyrraedd marc o 70% i lwyddo.

Delfrydol i

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ac fe’i fwriedir ar gyfer ar gyfer unrhyw un sy’n awdurdodi gwerthiant alcohol mewn eiddo trwyddedig gan gynnwys:

  • Tafarndai
  • Barrau
  • Bwytai
  • Siop drwyddedig
  • Clybiau nos
  • Casinos
  • Siopau
  • Shops
  • Ac unrhyw leoliad neu safle ble mae alcohol yn cael ei werthu  

Gofynion Mynediad

Mae’r cymhwyster yma’n addas i ymgeiswyr dros 18 oed

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top