Cwrs Masnachol Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS)

Trosolwg

Mae cardiau’r Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu (CSCS) yn dyst fod unigolion sy’n gweithio ar safleoedd adeiladu wedi cael yr hyfforddiant angenrheidiol a bod ganddyn nhw’r cymwysterau ar gyfer y math o waith y maen nhw’n gwneud.

Mae’r Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu wedi bod yn atgoffa’r diwydiant nad yw’r cerdyn gwyrdd Gweithiwr Safle Adeiladu (CSO) ar gael bellach ac wedi annog deiliaid cerdyn i newid eu cardiau CSO cyn eu bod yn dod i ben.

Cynnwys y Cwrs

I wneud cais am gerdyn CSCS rhaid i chi lwyddo’n gyntaf yn y prawf Iechyd a Diogelwch mewn adeiladu ac mae Hyfforddiant Torfaen yn ganolfan gymeradwy i ymgeiswyr i gymryd profion Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB). Mae Hyfforddiant Torfaen yn ganolfan prawf gymeradwy i ymgeiswyr gymryd profion CITB.

Mae manylion llawn ar gael ar gais.


Cynnwys y Cwrs

Mae manylion llawn ar gael ar gais.

Delfrydol i

Gweithwyr ar safleoedd adeiladu.

Crefftwyr.

Gofynion Mynediad

Mae angen i chi lwyddo yn y prawf Iechyd a Diogelwch adeiladu cyn gwneud cais am gerdyn CSCS.

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top