Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Trosolwg

Bydd y cymhwyster yma’n galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae eu hangen i gefnogi dysgu ac addysgu mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, cefnogi’r rheiny ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig  a chyfathrebu a pherthnasau proffesiynol.

Cynnwys y Cwrs

Datblygiad plant a phobl ifanc
Diogelu lles plant a phobl ifanc
Cyfathrebu a pherthnasau proffesiynol â phlant, pobl ifanc ac oedolion
Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc
Helpu i wella’ch arferion eich hun a’r tîm mewn ysgolion
Cynnal a chefnogi perthnasau gyda phlant a phobl ifanc
Cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc
Cefnogi ymddygiad cadarnhaol plant a phobl ifanc
Cefnogi gweithgareddau dysgu


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Llythrennedd Digidol Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster ar sail gwybodaeth a gallu sy’n cael ei gyflwyno’n bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae Swyddog Hyfforddiant Unigol yn cael ei bennu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn trefnu ymweliadau’n fisol.

Delfrydol i

  • Cynorthwywyr Dysgu

  • Cynorthwywyr Dosbarth

  • Cynorthwyydd Cefnogaeth Dysgu

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 sy’n cael ei hariannu rhaid i ymgeiswyr:
Fod mewn gwaith gyda chytundeb ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos am gyflog sydd yr un faint â neu’n fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rhaid i’r swydd fod yn addas i’r dysgwr allu dangos gallu galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top