Torfaen Training

Busnes a Gweinyddiaeth Lefel 2

Trosolwg

Bwriad y cymhwyster hwn yw adlewyrchu anghenion presennol cyflogwyr a’u hanghenion at y dyfodol. Bydd y cymwysterau hyn o fudd i bobl gydag ond ychydig o brofiad o ddarparu cymorth gweinyddol trwodd i’w sawl sy’n gweithredu gwasanaethau cymorth busnes a newid cyfundrefnol.

Mae Diploma Lefel 2 yn gymhwyster “hybrid” sy’n cyfuno unedau gwybodaeth a galluogrwydd (sgiliau). Mae Lefel 2 yn canolbwyntio ar sgiliau uwch sy’n gofyn am beth cyfrifoldeb proffesiynol megis cefnogi digwyddiadau.

Cynnwys y Cwrs

Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes.

Deall cyfundrefnau cyflogwyr.

Rheoli perfformiad a datblygiad personol.

Datblygu perthynas waith gyda chydweithwyr.

Egwyddorion darparu gwasanaethau gweinyddol.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Llythrennedd Digidol Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster cyfun seiliedig ar wybodaeth a galluogrwydd wedi ei gyflwyno’n bennaf ym man gwaith y dysgwr. Mae pob dysgwr yn cael Swyddog Hyfforddi unigol sy’n trefnu cyfarfodydd misol.

Delfrydol i

Gweinyddwyr

Swyddog Swyddfa Iau

Derbynyddion

Swyddogion Cymorth Busnes

Rhai sy’n gwneud dyletswyddau gweinyddol cyffredinol mewn amgylchedd busnes

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 wedi ei hariannu, rhaid i ymgeiswyr: Fod wedi eu cyflogi gyda chontract ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos ar gyfradd gyflog sy’n cyfateb i, neu sy’n fwy na’r Cyflog Lleiaf cenedlaethol. Rhaid i rôl y swydd fod yn addas i’r dysgwr fedru arddangos galluogrwydd galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top