Arwain Tîm ILM - FfCCh Lefel 2

Trosolwg

Anelir y cymhwyster hynod ymarferol yma ar gyfer datblygiad arweinydd tîm at y rheiny sy’n newydd i’r swydd neu sydd â pheth profiad ond dim llawer o hyfforddiant ffurfiol neu ddim o gwbl.  Mae’r cwrs yn cynnwys gwybodaeth a sgiliau craidd i gefnogi arweinwyr tîm, gan eu galluogi i gamu i’r rôl, ymgymryd â chyfrifoldebau allweddol, cyfathrebu’n effeithiol ac ysgogi eu tîm ac unigolion i’r perfformiad gorau.

Cynnwys y Cwrs

Rheoli perfformiad a datblygiad personol.
Cyfleu gwybodaeth yn ymwneud â gwaith.
Arwain a rheoli tîm.
Egwyddorion arwain tîm.
Deall busnes.


Cymhwyso Rhif Lefel 1
Cyfathrebu Lefel 1
Llythrennedd Digidol Lefel 1
Hyd Disgwyliedig: 18 mis
Achrededig
Asesiad mewn Gwaith
Asesiad drwy Arholiad

Cynnwys y Cwrs

Cymhwyster ar sail gwybodaeth a gallu sy’n cael ei gyflwyno’n bennaf yn lle gwaith y dysgwr. Mae Swyddog Hyfforddiant Unigol yn cael ei bennu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn trefnu ymweliadau’n fisol.

Delfrydol i

Y rheiny sy’n newydd i arwain tîm yr hyder a’r gallu i hunan-reoli

Dysgwyr sydd angen cymhwyster sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol

Adeiladu perthnasau cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith

Ymgysylltu â a chefnogi eich tîm

Dysgwyr i ddod yn alluog i reoli pobl

Creu gwell cyfathrebu a chydweithio tîm

Gofynion Mynediad

Ar gyfer rhaglen Lefel 2 sy’n cael ei hariannu rhaid i ymgeiswyr:
Fod mewn gwaith gyda chytundeb ar gyfer o leiaf 16 awr yr wythnos am gyflog sydd yr un faint â neu’n fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Rhaid i’r swydd fod yn addas i’r dysgwr allu dangos gallu galwedigaethol.

Corff Dyfarnu

Sut ydw i'n cofrestru?

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol, bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys drwy'r broses.

Top