Torfaen Training

Yr hyfforddeiaeth a drawsnewidiodd gyrfa Demi

Pan adawodd Demi Jenkins yr ysgol, roedd nifer o opsiynau gyrfa ar gael ond nid oedd yn sicr beth i’w wneud nesaf. Argymhellodd ffrind iddi siarad gyda Hyfforddiant Torfaen i drafod beth oedd ar gael. Fe wnaeth hyn, ac yn fuan wedyn cofrestrodd ar Hyfforddeiaeth Lefel 1 Gwasanaethau Cwsmeriaid. Ar y pryd, nid oedd yn meddwl y byddai’n arwain at sefydlu busnes mewn ewinedd a harddwch.

Roedd gan Demi ddiddordeb yn y diwydiant harddwch ac fe drefnwyd hyfforddeiaeth gyda stiwdio harddwch leol yng Nghwmbrân. Yno, dechreuodd ddeall a dysgu’r amrywiol sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn stiwdio brysur. Meddai Demi:

“Dangoswyd nifer o dechnegau harddwch i mi gan staff profiadol, a oedd yn gwneud gwahaniaeth mawr. ‘Does unrhyw beth yn well na dysgu ymarferol mewn amgylchedd dan oruchwyliaeth; rydych yn cymryd yr wybodaeth i mewn yn llawer cyflymach.”

Roedd Swyddog Hyfforddi Torfaen, Lianne Smith, yn cyfarfod yn aml gyda Demi i wneud yn siŵr bod ei gwaith cwrs yn cyrraedd y safon ofynnol ac i sicrhau ei bod yn setlo yn yr amgylchedd newydd. Meddai Demi:

“Buaswn yn argymell Hyfforddiant Torfaen i unrhyw un sy’n chwilio am hyfforddeiaeth neu brentisiaeth. Maen nhw’n brofiadol, yn broffesiynol ac wrth law bob amser os ydych eisiau cyngor – yn enwedig os nad ydych chi’n siŵr pa lwybr gyrfa i’w ddilyn.”

Daeth yn amlwg yn fuan bod Demi yn rhagori mewn ewinedd a therapi harddwch, gyda gallu naturiol mewn dylunio celfyddyd ewinedd. Roedd ei sgiliau cwsmeriaid wedi datblygu i safon uchel hefyd, a’i rhoddodd mewn lle rhagorol ar gyfer y cam nesaf yn ei gyrfa.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddeiaeth yn llwyddiannus, teimlai Demi ei bod wedi meithrin digon o hyder i sefydlu ei busnes ei hun. Cafodd eiddo ar Stryd Fawr Abersychan yn ystod 2017 ac mewn cyfnod byr roedd cwsmeriaid wedi clywed am ei thalentau, ac wedi dechrau ymweld â’r stiwdio. Nawr mae ganddi restr aros o ddau fis, sy’n dangos sut mae’r busnes wedi sefydlu ei hun mewn cyfnod cymharol fychan.

Mae hi ar hyn o bryd yn y 100 uchaf yn y canllaw i salonau yng Nghymru, ac mae Demi yn ddiweddar wedi cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Iechyd a Harddwch Cymru, yn y categori Busnes Eithriadol y Flwyddyn. Pwy a fyddai’n meddwl y byddai hyfforddeiaeth yn arwain at ganlyniad mor wych. Llongyfarchiadau gan bawb yn Hyfforddiant Torfaen – dymunwn yn dda iawn i chi at y dyfodol.

Demi Jenkins – y tu allan i’w siop yn Broad Street, Abersychan.

Top