Mae ein Prentisiaid yn cyflawni ac yn cyflenwi


Mae Freight Logistics Solutions (FLS) yn un o ddarparwyr mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer atebion cadwyn cyflenwi. Mae’r cwmni meddylgar yma, â’i bencadlys yng Nghwmbrân, yn deall y buddion sy'n dod i fusnes gyda Phrentisiaethau. I ddechrau datblygiad eu Rhaglen Prentisiaethau, daeth FLS at Hyfforddiant Torfaen yn ôl yn haf 2017, ac o fewn dim o amser penodwyd eu prentis cyntaf .… maen nhw nawr yn cyflogi tri.

Ymunodd Ben â FLS ym Mehefin 2017 fel Prentis Weinyddwr y Gadwyn Cyflenwi a daeth i’w le yn gyflym. Tra’n gweithio tuag at ei Fframwaith Gweinyddiaeth Busnes y Ddinas a’r Urddau mae Ben wedi camu ymlaen yn gyflym ac wedi gwneud ei hun yn rhan anhepgor o’r tîm gyda dyfodol mawr yn y diwydiant.

Gwnaeth Ben gymaint o argraff ar Reolwr Gyfarwyddwr FLS, Ieuan Rosser, nes iddo ddod at Hyfforddiant Torfaen i recriwtio Prentis Weinyddwr Ariannol ac arweiniodd hyn at fod Emily’n ymuno a’r tîm yn Hydref 2017.  Roedd Emily’n dangos potensial anhygoel ond doedd hi ddim wedi cael hyd i’r llwybr gyrfa iawn, nawr mae hi ar y ffordd at yrfa mewn cyllid gyda’r cyfle i weithio tuag at gymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Mae FLS nawr wedi ymrwymo i’w Rhaglen Prentisiaethau ac maen nhw newydd recriwtio Matthew, a ddechreuodd ym Mawrth 2018 fel Gweinyddwr Trafnidiaeth. Bydd Matthew hefyd yn gweithio tuag at gymwysterau mewn Gweinyddiaeth Busnes ac yn datblygu sgiliau gwerthfawr wrth weithio er mwyn datblygu rhagoriaeth broffesiynol.

Mae Hyfforddiant Torfaen yn falch o gael darparu’r Rhaglen Prentisiaethau i Freight Logistics Solutions ac rydym yn edrych ymlaen at weld Ben, Emily a Matthew yn symud ymlaen at gymwysterau ar lefel uwch gyda ni ac yn datblygu eu gyrfaoedd newydd.

O’r Chwith i’r dde – Matthew, Emily a Ben,  Prentisiaid Freight Logistics Solutions.

 

Top