Gwobrwyon Hyfforddiant Torfaen yn llwyddiant am yr 2il dro

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad llynedd, digwyddodd ail seremoni wobrwyo Hyfforddiant Torfaen yn y Life Station Trefddyn, Pont-y-pŵl ar ddydd Iau 24ain Mai o flaen cynulleidfa o dros 50 o westeion, a oedd yn cynnwys y rheiny a gyrhaeddodd y rhestr fer. Bwriad y gwobrau yw arddangos a dathlu llwyddiannau dysgwyr, ymarferwyr a chyflogwyr sydd wedi rhagori trwy gydol eu rhaglenni dysgu.

Roedd Pennaeth Sgiliau Chyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Karen Padfield yn bresennol ynghyd â’r Aelod Gweithredol dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, y Cynghorydd David Yeowell, a gyflwynodd y gwobrau trwy gydol y seremoni ac yn ystod ei sylwadau i gloi dywedodd y Cynghorydd Yeowell:

“Llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr ac enillwyr sydd wedi cael eu henwebu am y fath waith caled ac ymroddiad i’w rhaglenni hyfforddiant. Dyw llwyddiant mewn dysgu yn y gwaith ddim yn bosibl heb gefnogaeth cyflogwyr ac mae’r Cyngor yn ddiolchgar am eu hymrwymiad parhaol a’u cefnogaeth. Rydw i hefyd yn falch fod y Seremoni Wobrwyo’n cydnabod ymroddiad staff Hyfforddiant Torfaen a’u rhwydwaith o isgontractwyr.

Mae pawb sydd yma heddiw yn dangos pwysigrwydd dysgu yn y gwaith fel ffordd lwyddiannus i bobl o bob oed i gael cymwysterau, profiad ac i gamu ymlaen yn y gweithle.”

Roedd Karen a’r Cynghorydd Yeowell fel ei gilydd yn hynod o falch o weld y fath wledd o dalent sy’n dangos ymrwymiad Hyfforddiant Torfaen at wella sgiliau i bobl, cyflogwyr ac, yn y pen draw, economi Cymru.  Dywedodd Karen Padfield:

“Roeddem ni’n falch iawn o’n seremoni wobrwyo gyntaf llynedd  yn arbennig gan fod dau o’n henillwyr wedi cyrraedd rowndiau terfynol Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Mae Gwobrau Hyfforddiant Torfaen yn wych ar gyfer arddangos ein rhaglenni sgiliau a gallwn fod yn falch i gael dathlu llwyddiannau ein dysgwyr, cyflogwyr ac ymarferwyr.

Mae’r gefnogaeth a’r brwdfrydedd wedi bod yn eithriadol unwaith eto a hoffem longyfarch yr enillwyr a’r terfynwyr ar gyrraedd safonau mor uchel.”

 

Enillwyr Gwobrwyon 2018

   
Declan Jones
Hyfforddeiaeth y Flwyddyn
Ysgol Gynradd Overmonnow
  Sian Davies
Hyfforddeiaeth Sylfaen y Flwyddyn
Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen
  Anne Ireland 
Prentisiaeth y Flwyddyn
Cymorth i Ferched Cyfannol
         
     
Kayleigh Griffiths
Uwch Brentisiaeth y Flwyddyn
Prancers Horse Riding
  Freight Logistics Solutions 
Cyflogwr y Flwyddyn
Lleolir yng Nghwmbrân
Ieuan Rosser Rheolwr Gyfarwyddwr
   
         

 

Enillwyr Gwobrwyon a Therfynwyr 
 

Hyfforddeiaeth y Flwyddyn

Enillydd: Declan Jones – Ysgol Gynradd Overmonnow

Terfynwyr: Bethany Lewis - Ysgol Gynradd Pembroke
Georgina Kerr - Chwarae Torfaen 

Uwch Brentisiaeth y Flwyddyn

Winner: Kayleigh Griffiths – Prancers Horse Riding

Terfynwyr: Jessica Pullin – Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Prentisiaeth Sylfaen y Flwyddyn

Enillydd: Sian Davies - Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

Terfynwyr: Kaedee Jones - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Carys Gladwin – Cwmbran Kitchens

Eyflogwr y Flwyddyn

Enillydd: Freight Logistics Solutions -  lleolir yng Nghwmbrân

Terfynwyr: King Financial - lleolir ym Mhont-y-pŵl

Prentisiaeth y Flwyddyn

Enillydd: Anne Ireland – Cymorth i Ferched Cyfannol

Terfynwyr: Emma Meadowcroft – Cartref Preswyl Oakdale Manor

Ymarferwr y Flwyddyn

 

Terfynwyr: Gemma Marsh – Hyfforddiant Torfaen

 

Top