Torfaen Training

Freight Logistics Solutions yn cyrraedd rownd derfynol

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Freight Logistics Solutions (FLS) Cwmbrân wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth Cymru 2018 yng nghategori Cyflogwr Llai y Flwyddyn (1-49 o weithwyr). Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo uchel ei phroffil ar 9 Tachwedd yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Wedi'u creu a'u trefnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru (NTfW), mae'r gwobrau wedi'u cynllunio i arddangos a dathlu cyflawniadau eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr. Mae cyfanswm o 31 o gyflogwyr, dysgwyr a darparwyr addysg blaenllaw o fewn 11 o gategorïau, wedi eu dewis o bob cwr o Gymru.

Freight Logistics Solutions sydd hefyd wedi ennill Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn Hyfforddiant Torfaen eleni am eu hymrwymiad eithriadol i'r Rhaglen Brentisiaeth. Er eu bod yn gymharol newydd i'r rhaglen, mae FLS yn deall yr effaith gadarnhaol y mae Prentisiaid yn ei chyflwyno i'w cwmni. Crëwyd nifer o rolau prentisiaeth yn eu sefydliad i sicrhau bod gweithlu yn cael ei ddatblygu ar gyfer y dyfodol.

Mae Hyfforddiant Torfaen yn falch iawn o gyflwyno'r Rhaglen Brentisiaeth ar ran FLS a hoffai ddymuno'r gorau oll yn y rownd derfynol i gwmni mor flaengar.

 

O’r chwith i’r dde – Matthew, Emily a Ben, Prentisiaid Freight Logistics Solutions. 

Ieuan Rosser – Rheolwr Gyfarwyddwr Freight Logistics Solutions.

Top