Cynnydd yn y Cyflog Prentisiaeth Cenedlaethol ar gyfer 2018

Mae’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol wedi cynyddu o 1af Ebrill eleni. Mae’r cyfraddau yma’n cael eu hadolygu bob blwyddyn gan y llywodraeth ac mae’r gyfradd i Brentisiaid wedi codi o £3.50 i £3.70 yr awr.

 

Dysgwch fwy ar

wefan GOV.UK : https://bit.ly/1cVsNMW 

Top