Yn Hyfforddiant Torfaen mae gyda ni amrywiaeth o Brentisiaethau o ansawdd, llawer ohonyn nhw gyda chyflogwyr blaenllaw a chwmnïau sefydledig yn Ne Cymru.

Dyma rhai o’r cwmnïau yr ydym yn gweithio â nhw – Heddlu Gwent, GIG, Cyngor Casnewydd, Bron Afon, SRS, IG Doors, Age Concern, Carlise Brake Products, GAP Personnel, Robert Price, Cyngor Sir Fynwy, y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Os ydych chi’n barod i ddysgu mwy am ein Prentisiaethau yna cysylltwch â ni gan fod gyda ni nifer o gyfleoedd ar gael trwy gydol y flwyddyn, mae nifer o enghreifftiau isod o’r hyn sydd ar gael.

 

Mireinio Chwiliad:

Does dim canlyniadau?

Rhowch feini prawf chwilio newydd neu cysylltwch â ni i ganfod beth allwn ni ei wneud i chi.

 

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â pha leoliad neu gwrs yr ydych ei angen. Bydd ein tîm profiadol o Reolwyr Cyfrif yn eich tywys trwy’r broses.

Top