Croeso i Hyfforddiant Torfaen

Mae Hyfforddiant Torfaen ar Ystâd Ddiwydiannol Springvale yng Nghwmbrân a chafodd ei sefydlu yn 1990. Ystyrir bod y sefydliad ymhlith darparwyr hyfforddiant mwyaf Cymru ac mae wedi datblygu rhwydwaith helaeth o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 

Mae Hyfforddiant Torfaen, a sefydlwyd fel adran hyfforddiant galwedigaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, ac sy’n cael ei hariannu gan Arian Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, yn cynnig amrywiaeth gyflawn o gyfleoedd dysgu. Wedi ei lleoli yn agos i dref Cwmbrân, mae’r Brif Swyddfa yn Springvale yn ganolfan sy’n cael ei hariannu’n helaeth i gyflenwi cyrsiau er mwyn symud dysgwyr yn syth i’r byd gwaith. 

Mae Hyfforddiant Torfaen yn cynnig cyfleoedd i ddysgu yn y gwaith i oedolion p’un a ydyn nhw mewn gwaith ac yn edrych i ddatblygu eu gyrfa neu'n ddi-waith ac angen datblygu sgiliau, ail-hyfforddi neu gael profiad gwaith gwerthfawr. Hefyd gall dysgwyr mewn gwaith gael cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol tra eu bod yn eu gweithle arferol heb angen am amser i ffwrdd o’r gwaith i hyfforddi.

O Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a chyrsiau masnachol at gyflogwyr sydd angen gwella sgiliau eu staff, mae Hyfforddiant Torfaen yn rhoi’r cymwysterau angenrheidiol i helpu pobl i gyrraedd potensial llawn eu gyrfaoedd.

 

Ein Cenhadaeth

Arwain, ysbrydoli a chefnogi pob dysgwyr wrth iddyn nhw ymdrechu i wella a chael dyfodol gwell a chynaliadwy. Creu awyrgylch o frwdfrydedd a chefnogaeth i’n staff er mwyn cadw a denu tîm brwdfrydig, ymroddedig a phroffesiynol. Creu partneriaethau parhaol gyda’r sectorau cyhoeddus a phreifat a gwneud y mwyaf o’n sefydliad er budd y gymuned drwyddi draw.

Ymunwch â ni

 

Pam Torfaen?

Efallai nad ydych chi’n ymwybodol ond Hyfforddiant Torfaen yw un o’r darparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yn Ne Cymru ac rydym wedi bod yn datblygu gyrfaoedd yn llwyddiannus ers 1990.

Blynyddoedd o brofiad

Ymrwymiad at yrfa

Cymwysterau Cenedlaethol

Cefnogaeth i ddysgwyr

Darparwr hyfforddiant sefydledig

Sicrwydd o Ansawdd

Ymunwch â ni

 

Cwrdd a'r tim

Gwelwch bob peth
Top